Joomla TemplatesWeb HostingWeb Hosting
Paieška
Prisijungimas
Lankomumas
Turinio peržiūrėjimai : 270993
Šiuo metu naršo
Mes turime 4 svečius online

Kvietimas

2017 – 09 – 05 Įgyvendinant Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ , 2017 m. rugsėjo 7 d. 16 val. Mažeikių miesto seniūnijos aktų salėje (Laisvės g. 39) vyks išplėstinė Mažeikių miesto seniūnijos seniūnaičių sueiga, kurioje bus svarstomi šie klausimai:
1. Dėl išplėstinės seniūnaičių sueigos sudarymo.
2. Dėl išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininko rinkimų.
3. Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo.
4. Kiti klausimai.
Išplėstinėje seniūnaičių sueigoje kviečiame dalyvauti Mažeikių seniūnijos seniūnaičius ir seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų deleguotus atstovus.
Išplėstinė seniūnaičių sueiga yra vieša ir joje su patariamojo balso teise gali dalyvauti Mažeikių miesto seniūnijos teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų, tradicinių religinių bendruomenių atstovai.
Mažeikių seniūnija

--------------------------------------------------

 

Kvietimas

-------------------------------------------------------------

 

Šiaulių NVO atstovai atvyko pasisemti patirties

2017 – 06 – 23  Šiaulių NVO atstovai atvyko pasisemti patirties. Birželio 22 d., ketvirtadienį, Mažeikių rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybėje) lankėsi Šiaulių miesto nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) tarybos vadovai, nariai ir NVO konfederacijos prezidentė. Susitikime su Mažeikių NVO atstovais diskutuota apie tokių organizacijų veiklą, galimybes ir perspektyvas.
Savivaldybės NVO pirmininkė, vicemerė Irena Macijauskienė svečiams pristatė dešimties narių Savivaldybės NVO tarybą, sudarytą Savivaldybės tarybos sprendimu, kalbėjo, kaip organizacijos skatinamos įsitraukti į projektines veiklas ir kokiu principu joms skiriamas finansavimas.
Susitikime dalyvavo Savivaldybės NVO tarybos nariai Paulius Auryla, Audronė Šimkuvienė, Alvyda Purauskytė ir Mažeikių NVO asociacijos pirmininkas Eduardas Vaičiulis.
Svečius iš Šiaulių domino, kaip Savivaldybės NVO tarybai pavyksta efektyviai bendradarbiauti su Savivaldybės vadovais, Savivaldybės taryba, kokia lėšų skirstymo tvarka, kaip NVO atsiskaito Savivaldybei, kokia tvarka NVO suteikiamos patalpos.
Atvykusieji lankėsi Mažeikių muziejuje ir nevyriausybinėje organizacijoje VšĮ Mažeikių bendruomenės centre, kuris jungia penkias neįgaliųjų organizacijas.

---------------------------------------------------------

 

Kvietimas

Skelbiamas 2017 m. nevyriausybinių organizacijų (NVO) projektų (programų) finansavimo konkursas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija skelbia 2017 m. nevyriausybinių organizacijų (NVO) programų (projektų) finansavimo konkursą.
Paraiškų pateikimas
Visi dokumentai pateikiami užklijuotame voke. Ant voko būtina nurodyti: 2017 m. NVO projektų finansavimo konkursui, projekto pavadinimą ir projekto vadovo vardą, pavardę, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Paraiška teikiama 4 egzemplioriais viename voke.
Paraiškas pateikti iki 2017 m. balandžio 14 d. 15.00 val. Savivaldybės administracijos vieno langelio principu dirbančiame 107 kab. (Laisvės g. 8, Mažeikiuose).
Išsamesnė informacija apie konkursą – Mažeikių rajono nevyriausybinių organizacijų projektų (programų) finansavimo konkurso tvarkos apraše. Paraiškos formą ir konkurso nuostatus galima rasti ir internetiniame tinklalapyje www.nvomazeikiai.lt arba tiesiogiai kreiptis į Švietimo skyriaus vyriausiąją specialistę Alvydą Purauskytę, tel. (8 443)  95 327, Stoties g. 18,  204 kab., Mažeikiuose.

 

Mokymai

2017-03-16  Kovo 13 d. Mažeikių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba (NVO taryba) posėdyje aptarė iš 2017 m. Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto, ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos finansuojamų projektų prioritetus, nustatė projektų teikimo ir vertinimo datas. Susitikimo metu nuspręsta kovo 20 d. 14 val. asociacijų vadovams pravesti mokymus apie konkurso paraiškų teikimą, viešųjų pirkimų, mokesčių administravimą ir ataskaitų rengimą. Kviečiame NVO ir bendruomenių vadovus dalyvauti mokymuose, kurie vyks Stoties g. 18 II a. salėje.
2017 m savivaldybės finansuojamų NVO projektų prioritetai
1. Stiprinti rajono nevyriausybines organizacijas, skatinti organizacijų bendradarbiavimą, aktyvinti visuomenę;
2. Jaunimo iniciatyvų ir aktyvumo skatinimas, pilietiškumo ugdymas;
3. Vaikų (paauglių) užimtumas, jų nusikalstamumo prevencija;
4. Bendra rajono NVO tarpusavio veikla, bendradarbiavimas su kitų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos rajonų  ir miestų organizacijomis;
5. Organizacijų informavimas, konsultavimas, jų veiklos kokybės gerinimas;
6. Bendruomenės švietimas (verslumo, sveikos gyvensenos, tradicijų puoselėjimo ir bendruomeniškumą skatinantys);
7. Projektai skirti inovatyvių idėjų realizavimui bei taikantiems jaunimo inovatyvius neformalaus ugdymo metodus;

8. Skatinantiems jaunimo verslumą.9. Įgyvendinant projektus siektina suteikti laisvalaikio užimtumo ir prasmingo ugdymo(si) veiklos galimybes jauniems žmonėms, sudaryti galimybes į veiklas įsitraukti jauniems žmonėms, išgyvenantiems atskirtį savo socialinėje aplinkoje.

Kovo 20 d. 14 val. asociacijų vadovai kviečiami į mokymus apie konkurso paraiškų teikimą, viešųjų pirkimų, mokesčių administravimą ir ataskaitų rengimą. Kviečiame NVO ir bendruomenių vadovus dalyvauti mokymuose, kurie vyks Stoties g. 18 II a. salėje.

---------------------------------------------------------------


 

Paroda

------------------------------------------------------

 

Aeroklubo informacija

2016-12-29 ASOCIACIJA MAŽEIKIŲ AEROKLUBAS 2016 m. vykdė Mažeikių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų (NVO) projektą „Jaunimo iniciatyvų ir aktyvumo skatinimas, pilietiškumo ugdymas”. Projekte dalyvavo per 200 asmenų.  Projekto dalyviai įgyjo reikalingas teorines žinias ir atliko šuolius iš lėktuvo parašiutu. Projekto programa orientuota į socialiai remtinus ir sunkiau auklėjamus jaunuolius iš Mažeikių miesto bei rajono, Mažeikių r. vaikų našlaičių ir senelių  globos namų auklėtinius, o taip pat į  Žemaitijos šaulių 8-osios rinktinės jaunuosius šaulius. Vykstant šuoliams iš lėktuvo parašiutu į aerodromą atvykdavo gausus žiūrovų būrys. Teorinis paruošimas ir šuoliai parašiutu buvo vykdomi Mažeikių J. Kumpikevičiaus vardo aerodrome. Mokymo metu projekto dalyviai buvo  mokomi būti dorais ir visuomeniškai aktyviais piliečiais. Gebėti dalyvauti priimant sprendimus. Prisiimti atsakomybę už savo veiksmus. Reikšti argumentuotą nuomonę. Siekti aukštesnių tikslų nei išgyvenimas. Skatinama meilę tėvynei. Keletas projekto dalyvių, atlikę šuolius parašiutu, pareiškė norą užsiimti parašiutų sportu ir  būti priimtais į Mažeikių aeroklubą. Viena mergaitė įstojo į pasieniečių mokyklą. Projektas buvo  finansuojamas iš Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto. Mažeikių aeroklubo viršininkė Ala Morkūnienė

----------------------------------------------------------------------

 

Stovykla

----------------------------------------------------------

 

Kvietimas

2016-12-09  Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė 2016 m. gruodžio 12 d. organizuoja informacinį renginį, susijusį su finansavimo galimybėmis Mažeikių rajone ir strategijos „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategija“ priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ aptarimą (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO).
Renginio partneriai: NVO Avilys Nacionalinis socialinės integracijos institutas.
Renginio pradžia: 10.30 val. – 11.30 val.
Renginio vieta: Stoties g. 18, Mažeikiai (2 aukšto salė).
Maloniai kviečiame Jus dalyvauti.

----------------------------------------------------

 

NVO konferencija

MAŽEIKIŲ RAJONO NVO ASOCIACIJOS KONFERENCIJOS DARBOTVARKĖ
2016 – 12 – 08

16.00 – 16.10 Sveikinimo žodis.
16.10 – 17.15  Mažeikių rajono NVO asociacijos narių ir kitų organizacijų remtų rajono savivaldybės, 2016 m. finansuotų projektų pristatymas.
17.15 – 17.35 Pertrauka.
17.35 – 18.00 Mažeikių rajono NVO asociacijos nominacijų įteikimas.
(Konferenciją remia Mažeikių rajono savivaldybė)

----------------------------------------------------------

 

Jaunimo erdvė bibliotekoje

2016 – 11 – 28  Mažeikių rajono bibliotekininkų draugija 2016 m. vykdė projektą „Jaunimo erdvė – laisvalaikiui ir iniciatyvoms“, kurį finansavo Mažeikių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų (NVO) projektų finansavimo programa. Vykdant projektą buvo organizuoti karoliukų vėrimo, dekupažo ir dailės technikos „Ofortas“ mokymai.
Rugsėjo 21 ir 29 d. Viešojoje bibliotekoje vyko karoliukų vėrimo mokymai, kuriuos vedė lektorė Rasa Butkuvienė. Mokymuose dalyviai įgijo reikalingų žinių, kaip pasigaminti originalius rankų darbo papuošalus. Originalių rankų darbo papuošalų vėrimas – puikus ir naudingas laisvalaikio užsiėmimas. Šiuo metu prekyboje siūloma gausybė įvairiausių papuošalų, tačiau tik originalūs rankų darbo papuošalai padės išsiskirti iš kitų. Spalio 12 d.  vyko dekupažo technikos mokymai, kuriuos vedė lektorė Rasa Butkuvienė. Dekupažo pagrindas gali būti medžio, akmens, metalo paviršiai. Dekoruojamas objektas apklijuojamas popieriaus iškarpomis, į pagalbą pasitelkiant įvairius efektus: piešimo, ausavimo, sendinimo. Šiems mokymams buvo pasirinktas dekupažas ant akmens. Lapkričio 16 d.  vyko dailės technikos „Ofortas“ mokymai, kuriuos vedė dailės mokytojas Aleksandras Novak. Mokymo dalyviai sužinojo kas tai yra „Ofortas“ ir išmoko dirbti su keliomis darbo ant plastiko technikomis.
Tai tęstinis projektas. Dar 2015 m. Mažeikių rajono bibliotekininkų draugijos rengtu projektu buvo siekiama spręsti jaunimo užimtumo problemas. Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka suteikė naujai įrengtose patalpose erdvę jaunimui laisvalaikiui ir kūrybinėms veikloms. Šių metų projektu siekėme skirti daugiau dėmesio jaunimo užimtumo, ryšių su kitomis organizacijomis dirbančiomis su jaunimu gerinimui.

Projekto partneris Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Ingrida Jonušienė,
Mažeikių rajono bibliotekininkų draugijos narė, projekto vadovė

------------------------------------------------------------------

 

Kvietimas

---------------------------------------------------------

 

Informacija NVO vadovams

2016 – 11 - 15  Informacija NVO vadovams. Reikia žinoti kokie mūsų numatomi planai 2017 metams. Kokią veiklą žadame vykdyti ir kiek tam reikia lėšų. Prašau iki lapkričio 30 dienos pateikti informaciją raštu, laisva forma ir ją siųsti vyr. specialistei Alvydai Purauskytei el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

--------------------------------------------------------

 

Bibliotekos informacija

----------------------------------------------------------------

 

 

Kvietimas

2016-10-18  Gerb. NVO vadovai, maloniai kviečiu Jus į susitikimą š.m. spalio 20 dieną, 17.00 val. Mažeikių Viešojoje bibliotekoje (I aukštas, salė). Aptarsime vykdomus projektus, susitarsime dėl NVO forumo, pasidalinsime patirtimi, pasidžiaugsime. Labai Jūsų visų laukiu. Jei negalite atvykti patys, deleguokite savo pavaduotoją.
Eduardas Vaičiulis
Mažeikių NVO asociacijos pirmininkas

---------------------------------------------------------------

 

Skautų kiemas

 

Kvietimas

 

Konkursas

Mažeikių rajono nevyriausybinių organizacijų asociacija (NVO) skelbia gražiausių Mažeikių miesto nuotraukų konkursą, kuriame kviečia dalyvauti visus Mažeikių bendruomenės narius. Atrinktos gražiausios nuotraukos bus panaudotos Mažeikių miesto vizualiam garsinimui.
Reikalavimai: el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai siunčiamos nuotraukos turi būti geros kokybės (raiškos). Nuotraukose turi būti vaizdai (paminklai, simboliai, bendri vaizdai ir pan.) tik iš Mažeikių miesto. Reikalinga informacija apie darbų pateikėją: vardas, pavardė, kontaktai (telefono nr., el.paštas).
Darbų atranka ir vertinimas: Konkursas vyks 2016 m. liepos 1 d. – rugsėjo 18 d.  Nuotraukų tinkamumą vertins komisija sudaryta iš nevyriausybinių organizacijų atstovų, savivaldybės atstovų ir fotografų, kurie atrinks gražiausias Mažeikių miestą reprezentuojančias nuotraukas. Komisija organizuos magnetukų su Mažeikių vaizdais gamybą ir organizuos viešą pristatymą. Atrinktų nuotraukų autoriai bus apdovanoti gruodžio mėnesį vyksiančioje NVO konferencijoje padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis.

----------------------------------------------------------------------

 

Kvietimas

-------------------------------------------------------------

 

KVIEČIAME PRISIJUNGTI

Pilietinis projektas „AŠ UŽ LIETUVĄ“ yra nepolitinė iniciatyva, skirta Lietuvos valstybės 100-mečiui, kurią organizuoja VšĮ „Pilietiškumo, demokratijos ir teisės programų centras“.
Projekto tikslas - visuomenei sudarant sąlygas dovanoti gerus darbus Lietuvai, skatinti pilietiškumą mūsų šalyje ir bendruomeniškai pasitikti Lietuvos 100-metį. Šių metų gegužės 27 d. prie projekto „AŠ UŽ LIETUVĄ“ prisijungę partneriai Lietuvai gerus darbus dovanoti kviečiami šiais būdais:
1. Gražinti (pvz.: bendrą aplinką)
2. Padėti (pvz.: kaimynui/senjorui/įstaigai)
3. Pažinti (pvz.: bent vienai dienai prisijungti prie dominančios NVO veiklos. Laukiančių
organizacijų sąrašas: http://www.asuzlietuva.lt)
4. Programuoti
5. Saugoti
6. Švęsti (pvz.: kaimynų dieną ir tiesiog smagiai praleisti laiką su šaliai gyvenančiais)

Nepaisant to, kad dovanojamo darbo Lietuvai diena skelbiama gegužės 27 d., veiklas tęsti galite bet kada, Jūsų bendruomenei patogiu laiku, nuo gegužės 25 iki 27 d. Bendruomenines veiklas minėtose srityse, kviečiame registruoti vienintelėje tokio pobūdžio platformoje Lietuvoje http://www.asuzlietuva.lt Šios unikalios internetinės platformos išskirtinumas - siekis padėti Jūsų idėjai rasti palaikymą ir dalyvius, galinčius prisijungti prie konkrečių veiklų. Jūsų siūlomas veiklas kviečiame registruoti „AŠ UŽ LIETUVĄ“ svetainės dalyje „Siūlyk savo veiklą”. Šiemet projekto „AŠ UŽ LIETUVĄ“ informaciniais partneriais sutiko tapti LNK televizija, Radijo Centras ir naujienų portalas 15min.lt. Jau netrukus šiose žiniasklaidos priemonėse pasirodys ir pasigirs „AŠ UŽ LIETUVĄ“  viešinimo kampanija, kurios dalimi ir geru pavyzdžiu galės tapti ir Jūsų siūloma veikla.

Skaityti daugiau...

 
Daugiau skaitinių..
Apklausa
Ar dalyvausite GMD 2017 Gegužės 20 d. Mažeikiuose?
 
Orai