2015 08 14  Paskutiniąją liepos mėnesio savaitę t. y. nuo liepos 26 iki liepos 31 d. Renave buvo įgyvendinamas Mažeikių rajono katalikių moterų draugijos ir Žemaitijos skautų organizacijos bendras projektas ,,Noriu būti draugu“, kurį finansavo Mažeikių r. savivaldybė. Projektu buvo siekiama: gerinti kokybišką Mažeikių miesto ir rajono vaikų ir jaunimo užimtumą, nusikalstamumo prevenciją; ugdyti projekto dalyvių gebėjimą draugauti ir būti draugiškais visiems visuomenės nariams, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties; ugdyti projekto dalyvių kūrybiškumą, savarankiškumą ir gebėjimą išgyventi gamtoje; ugdyti projekto dalyvių pilietiškumą ir tautiškumą; stiprinti kartų bendravimą ir bendradarbiavimą. Projekto metu vaikai ir jaunuoliai, visą savaitę stovyklavo gamtoje, pamiršę minkštas lovas ir net kompiuterius, o ir oras nelepino, dažnai lietutis prausė stovyklautojus.

Pirmąją stovyklavimo dieną, po įsikūrimo, vakare vyko šv. Mišios, kurias aukojo kunigai A. Sabaliauskas ir A. Mačius. Kitą dieną stovykloje dar buvo gražinama aplinka, jaunuoliai, kurie stovyklavo pirmą kartą, iš skautų galėjo pasimokyti įvairių gudrybių statant įvairius statinius. Taip pat stovyklautojai Raudonojo Kryžiaus savanorių dėka pagilino savo praktines žinias apie pirmosios pagalbos suteikimą, išmoko kelis naujus mazgus ar kaip sužinoti, koks bus oras. Vakarais prie laužų vyko vaidinimai, žaidimai, skatinantys jaunuolių kūrybiškumą, draugiškumą. Stovykloje dažnai skambėjo giesmės ar dainos – būta jų ir linksmų, ir liūdnų, kviečiančių susimąstyti. Neapsieita be lietuvių liaudies, partizanų dainų visos stovyklos metu bei liaudiškų šokių vakaro, skambant gyvai muzikai. Vieną vakarą prie laužo šilta buvo ne tik dėl jo skleidžiamos šilumos, bet ir dėl vakaro svečių – Linos ir Arūno Raudonių, kurie padovanojo jaunuoliams ne vieną dainą ir giesmę, bet ir savo pasakojimus apie tikėjimą ir draugystę jų gyvenime. Į stovyklą buvo pakviesti vyresnės kartos atstovai, su kuriais jaunuoliai diskutavo tikėjimo, savigarbos, meilės artimui, smurto, pilietiškumo ir kitais klausimais. Ypač daug klausimų sulaukė ateitininkas ir politikas Paulius Auryla, buvęs profesionalus sportininkas Laurynas Jacevičius. Projekto dalyviai ne tik diskutavo, bet ir realiais darbais prisidėjo prie Renavo dvaro parko tvarkymo. Renavo rūmuose stovyklos dalyviai surengė koncertą, į kurį atvyko ir stovyklautojų artimieji. Paskutinę dieną projekto dalyviai dalyvavo trasoje, kur jų laukė įvairūs kūno ir proto ištvermės išbandymai, o svarbiausias buvo komandinis darbas ir draugiškumas vienas kitam, nes įveikti trasą buvo galima tik  grupėmis. Vakare stovyklautojai, eidami Šviesos keliu, apmąstė visa tai, ką patyrė stovyklos metu ir dar labiau sustiprino tarpusavio ryšį tuo keliu keliaudami ne po vieną, o grupelėmis, ir stotelėse dalindamiesi savo išgyvenimais ir įspūdžiais bei dėkodami Dievui už šią stovyklą. Stovyklautojai namo išvyko nubraukę ne vieną ašarą, kuri nuriedėjo dėl to, kad laikas prabėgo taip greitai ir jau reikia išsiskirti su tais, kurie beveik savaitę dalijosi su tavimi viskuo – šiltu megztiniu, kai šalta, o tavasis jau šlapias, gera nuotaika ir šypsena, kai oras nelepina, patirtimi, draugyste ir patarimu – tam, kad tau šioje žemėje būtų gyventi geriau ir prasmingiau. Draugauti – tai padėti, kuo gali...  Informaciją pateikė Jurgita Girdavainienė