2011 02 17 Kvietimai į kursus ir mokymus.

1. Kvietimas dalyvauti mokymo kursuose kultūros darbuotojams, 2011 m. kovo 14-18 d., Kaune. Mokymų kursų metu bus gilinamasi į darbo su jaunais žmonėmis specifiką – jaunų žmonių (grupių) poreikius, norus, gyvenimo būdų specifiškumus, atsižvelgiant į nūdienos iššūkius, konkrečias patirtis ir egzistuojančias galimybes; jaunų žmonių įtraukimą ir motyvavimą per savanorišką veiklą;  tarpkultūriškumą tarp dviejų žmonių, jų grupių, subkultūrų, tautybių kaip resursą ir galimybę kultūrinei veiklai; kultūros darbuotojo vaidmenį ir laikyseną jauno žmogaus atžvilgiu. Praktiškai susipažįstama su neformaliojo ugdymo pritaikymo galimybėmis vietinėje ir tarptautinėje kultūrinėje veikloje; susipažįstama su Europos Sąjungos programos „Veiklus jaunimas“ vertybėmis ir galimybėmis per realius pavyzdžius ir su kitais finansavimo šaltiniais bei galimybėmis. Dalyvavimas mokymuose yra nemokamas.

 

 

2. Kvietimas dalyvauti mokymo kursuose „Make your voice heard“, 2011 m. balandžio 11-15 d., Norvegijoje. Mokymo kursai skirti norintiems įgyti kompetencijų ES programos „Veiklus jaunimas“ 1.3 priemonės jaunimo demokratiškumo projektų suplanavimui ir įgyvendinimui. Kviečiame dalyvauti poromis. Jaunimo demokratiškumo projektų partneriai gali būti ir savivaldybės. Tad mokymo kursuose gali dalyvauti, pvz. 1-as JRK ir jaunimo organizacijos atstovas. Terminas anketoms  - vasario 21 d.

 

3. Kviečiame dalyvauti mokymo kursuose TICTAC, 2011 m. gegužės 2-8 d., Didžiojoje Britanijoje. Mokymo kursai TICTAC - Multilateral Training Course to Support Quality in Action 4.3 yra tiems, kurie norėtų parengti projektus 4.3 arba 3.1 priemonei „Mokymas ir bendradarbiavimo tinklų kūrimas“, tačiau neturi pakankamai įgūdžių ir žinių. Terminas anketoms - vasario 21 d.

4. ES programos „Veiklus jaunimas“ ir Eurodesk Lietuva jaunųjų žurnalistų tinklas „Žinau viską“ labai išaugo: http://www.eurodesk.lt/komanda. Galite kviesti žurnalistus, jei organizuojate renginius, aktualius jauniems žmonėms, jei norite straipsnio, video ar foto reportažų specialia tema jauniems žmonėms. Jie savanoriai ir neprivalo atsakinėti į visas užklausas, tačiau daugelis jų išreiškė norą bendradarbiaut, daugiau sužinot, būt pakviestiems.

 

5. Greitu metu pasirodys kvietimai dalyvauti mokymo kursuose tiek tarptautiniame, tiek vietiniame lygmenyje apie savanorišką veiklą.