Mažeikių rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių visuomeninių organizacijų asociacija „APSKRITAS STALAS“
___________________________________________________________________________________

Mažeikių rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių visuomeninių organizacijų asociacija „Apskritas Stalas“ buvo įregistruota 2007m. balandžio 25 d. Valstybės įmonės Registrų centro Telšių filiale.
Asociacijos pagrindinis tikslas – ginti ir atstovauti narių interesams. „Apskritas Stalas“ taip pat atstovauja Mažeikių rajono jaunimą valstybinėse institucijose, visuomeninėse organizacijose ir kt. Koordinuoja Mažeikių rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų vienijimąsi bendradarbiavimo ir keitimosi informacija srityse. Skatina jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų savitarpio supratimą ir bendradarbiavimą. Stiprina organizacijų dvasinį ir materialinį potencialą.
Šiuo metu „Apskritas Stalas“ vienija šias Mažeikių rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančias visuomenines organizacijas:
1. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Mažeikių skyrius. (plačiau skyrelyje „Apie mus“ ir „Asociacijos narių foto“)
2. Kino meno ir muzikos klubas „Avera“. (plačiau skyrelyje „Apie mus“ ir „Asociacijos narių foto“)
3. Mažeikių rajono katalikių moterų draugija. (plačiau skyrelyje „Apie mus“ ir „Asociacijos narių foto“)
4. Žemaitijos skautų organizacija. (plačiau skyrelyje „Apie mus“ ir „Asociacijos narių foto“)
5. Sedos jaunimo centras „Būk savas“.
Asociacijos „“Apskritas stalas“ pirmininku yra išrinktas Eduardas Vaičiulis.

- Mažeikių „Apskritojo Stalo“ atstovai dalyvavo Akmenės jaunimo vasaros stovykloje 2008.

- Asociacija, kartu su Mažeikių Senamiesčio pagrindine mokykla vykdė projektą „Laiko kapitonai“, kurio metu jaunimas buvo informuojamas profesijų pasirinkime.

- 2007 metai vykdytas projektas „Aš - mažeikiškis“. Rėmėjas – Mažeikių rajono savivaldybė. Projekto vykdymo metu siekėme išsiaiškinti priežastis, dėl kurių galėtume didžiuotis savo miestu, tad siekėme sudaryti Mažeikių, kaip patrauklaus jaunimui ir „gyvo“ miesto vaizdą. Išleidome lipdukus su jaunimo sugalvotais šūkiais, garsinančiais Mažeikius ir skirtukus, skirtus Mažeikių „Apskrito Stalo“ organizacijų veiklai. rečiojo NVO forumo metu buvo skaitoma paskaita „Senieji Mažeikiai“.

- 2007 m. gegužės 19 d.. Mažeikių kultūros centre įvyko Mažeikių jaunimo kino meno kolektyvo „Jauna idėja“ surengtas festivalis „Pasaka kine“. Organizacijai priklauso daug neformalaus jaunimo. Bendradarbiaujant su „Apskrituoju Stalu“ festivalyje buvo demonstruojami mėgėjiški filmai sukurti jaunimo grupių iš Šiaulių, Vilniaus, Gargždų, Telšių.

- 2008 m. gegužės 31 d. ta pati neformali jaunimo grupė kartu su „Apskrituoju Stalu“ organizavo ir pravedė šokių maratoną „Nestabdyk! Judėk intensyviai su Jauna Idėja“. Šio maratono metu buvo ne tik šokama bet ir dalijama bei skelbiama informacija apie Mažeikių rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių visuomeninių organizacijų asociaciją „Apskritas Stalas“.

- 2007 birželio 1 d. dalyvavome minint Vaikų gynimo dieną ir statant sieną iš įvairaus tūrio dėžių, kurios paskui buvo apipavidalintos ir renginio pabaigoje visas statinys simbolizuojantis priešpriešą tarp skirtingų jaunimo grupių buvo sugriautas.

- 2008 m. vykdėme projektą kuris buvo skirtas Mažeikių garsinimui. Projektas “Mažeikių kraštas kaip margas raštas“: Filmo sukūrimas apie Mažeikių rajoną ir jo pateikimas visuomenei buvo puiki medžiaga užpildyti informacijos stoką apie Mažeikius ir jo apylinkes.  Sukūrus filmą, viską vainikavo jo pristatymas ir bendras miesto bei rajono jaunimo renginys. Į šį darbą buvo įtraukiamos ne tik „Apskrito Stalo“ organizacijos bet ir Mažeikių rajono neformalusis jaunimas.

- 2008 m. gegužės 29 d. dalyvavome ir kartu su savivaldybe organizavome šaškių ir šachmatų aikštelių atidarymą. Organizacijos priklausančios asociacijai renginio metu rengė judriuosius žaidimus, organizavo varžybas, lankstė origamius.

- Mažeikių rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių visuomeninių organizacijų asociacija „Apskritas stalas“ ir Klaipėdos Jaunimo klubas „Ekipa“ bendradarbiauja rengiant ir vykdant 2008 m. birželio 5,6,7 dienomis projektą „Jaunimo vasaros akademija „Kartu mes galim daug“, „Žilvičio“ vasaros stovykloje, Klaipėdos rajone.

- 2008 m. lapkričio 6 d. dalis Mažeikių rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių visuomeninių organizacijų asociacijos „Apskritas stalas“ narių dalyvavo Telšiuose organizuotame renginyje skirtame Jaunimo dienoms paminėti.

- 2009 m. vasario mėn. Mažeikių rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių visuomeninių organizacijų asociacija „Apskritas stalas“ pateikė vertinimui projektą Pilietinio ir tautinio ugdymo projektų komisijai. Gavus finansavimą buvo renkama informacija apie jau veikiančias neformalias ir formalias (asociacijos, klubai, būreliai, grupės, mokyklos mokinių tarybos ir kt.) jaunimo grupes bei jų vykdomą veiklą (akcijos, koncertai, seminarai, išvykos, minėjimai ir kt.). Lapkričio mėnesį, surinkus duomenis, išleista knyga „Mes esame“ apie įvairiapusę Mažeikių miesto ir rajono jaunimo veiklą ir pomėgius. Viso projekto vykdymo metu buvo renkama informacija apie aktyviausią jaunimą nominacijoms.

- 2009 m. balandžio 7-8 d. Plateliuose vyko seminaras kurį organizavo JRD. Seminare dalyvavo jaunimo reikalų tarybų nariai ir jaunimo reikalų koordinatoriai iš Telšių, Mažeikių, Plungės rajonų ir Rietavo savivaldybių. Mažeikiškiams atstovavo asociacijos “Apskritas Stalas” ir Jaunimo reikalų tarybos nariai.

- 2010 m. lapkričio 12 d. Mažeikių rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių visuomeninių organizacijų asociacija „Apskritas Stalas“ organizavo seminarą jaunimo organizacijų lyderiams ir mokyklų mokinių tarybų aktyvui. “NVO – aktyvios visuomenės garantas”. Seminaras vyko Mažeikių Kultūros centro posėdžių salėje. Dalyvavo 30 jaunų žmonių iš visų miesto ir rajono mokyklų. Seminarą vedė „Apskrito Stalo“ pirmininkas Eduardas Vaičiulis ir kino meno ir muzikos klubo „Avera“ pirmininkas Dovydas Punia.

- 2009 m. gruodžio 22 d., Mažeikių rajono savivaldybėje vyko padėkos jaunimui popietė. Renginį iniciavo Mažeikių rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių visuomeninių organizacijų asociacija „APSKRITAS STALAS“.

- 2009 m. gruodžio 22 d., įvyko susitikimas su LIJOT‘o atstovu, Evaldu Rupkumi kuris pristatė organizacijos veiklą.

- 2010 m. kovo 9 d., Mažeikių viešojoje bibliotekoje vyko jaunimo susitikimas su sąjūdininkais. Susitikimą, kurio tema – „Gyvoji istorijos pamoka“, organizavo Savivaldybės administracijos Kultūros skyrius drauge su Mažeikių rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių visuomeninių organizacijų asociacija „Apskritas stalas“. Istorinių įvykių liudininkai ir dalyviai jaunimo organizacijų atstovams pasakojo apie savo veiklą Sąjūdžio laikais, dalijosi prisiminimais apie įvykius iki Sąjūdžio susikūrimo.


- 2010 gegužės 31 d. VšĮ Pilietinės visuomenės institutas, atstovaujamas direktoriaus Dariaus Kuolio, ir Mažeikių rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių visuomeninių organizacijų asociacija „Apskritas Stalas“, atstovaujama pirmininko Eduardo Vaičiulio, susitarė bendradarbiauti įgyvendinant projektą „Kuriame Respubliką: visuomenės pilietinio veikimo kompetencijų ugdymas“.

- Konferencija „LEADER programa ir atvirojo darbo su jaunimu plėtros galimybės Mažeikių rajono savivaldybėje“ 2010 m. spalio 25-26-27 d. Renginio organizatoriai: Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Mažeikių rajono savivaldybė, Mažeikių rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių visuomeninių organizacijų asociacija „Apskritas stalas“

- 2010 gruodžio 14 d. vyko Mažeikių rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių visuomeninių organizacijų asociacijos „Apskritas stalas“ konferencija kurios metu į asociaciją priimtas Sedos jaunimo centras „Būk savas“

- 2010 ir 2013 m. Mažeikių rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių visuomeninių organizacijos asociacijos pirmininku išrinktas Eduardas Vaičiulis.

- 2011 metais Mažeikių rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“ vykdė projektą „Veiklus jaunimas – aktyvi visuomenė“. Projekto metu bendradarbiaujant su naujai išrinktais Lietuvos mokinių parlamento nariais ir su Mažeikių rajono Jaunimo reikalų taryba, vyko Mažeikių mokinių tarybų aktyvo susitikimas su Mažeikių rajono jaunimo nevyriausybinėmis organizacijomis, jų veiklos pristatymas, sudominimas šia veikla ir paskatinimas kurti naujas NVO.

- 2012 metai „Apskritas stalas“ vykdė Mažeikių rajono savivaldybės remiamą projektą „Gatvės muzikos diena Mažeikiuose 2012“. Renginys vyko gegužės 19 dieną vienoje iš judriausių Mažeikių miesto gatvių - Naftininkų. Susirinkusius klausytojus muzikantai stebino muzikinių stilių įvairove. Taip pat šventėje dalyvavo elektro muzikos atstovai, keletą populiarios muzikos atlikėjų ir roko muzikos mylėtojų. Visi puikiai įsiliejo į pavienių muzikantų, vaikų ir garbaus amžiaus muzikuojančių miestelėnų būrį. Šią dieną Naftininkų gatvėje vyko ne tik muzikantų pasirodymai bet ir daugelio nevyriausybinių organizacijų organizuojami užsiėmimai tiek jaunimui tiek visiems bendruomenės nariams.

- 2013 m. suorganizuota ir įvykdyta didelė miesto šventė „GMD 2013“. Renginyje daugiausia pasirodė miesto jaunimas, bet šventės dalyviai buvo visi mažeikiečiai ir miesto senjorai ir neįgalieji ir t.t. Nuo Savivaldybės iki Vasario 16-osios gatvės uždarytoje atkarpoje buvo įsikūrę ne tik muzikantai, bet ir šokėjai bei jaunimo organizacijos. Šventėje dalyvavo daugiau nei  200 atlikėjų. Prie šalia Savivaldybės administracinio pastato esančio akmens veikė jaunimo nevyriausybinių organizacijų mugė. Didelį koncertą prie Merkelio Račkausko gimnazijos savo veiklos 10-mečio proga surengė muzikos studija ISO. Mažeikiškiams buvo suteikta proga apžiūrėti praeities Mažeikių fotografijų parodą, šokti mokantys ir norintys mažeikiškiai sušoko bendrą šokį „Dance 2gether“, o šventė tradiciškai baigėsi bendru būgnamušiu.  Paruošiamieji darbai ir baigtinė projekto veikla (GMD) buvo viešinama rajoniniame laikraštyje „Santarvė“ ir laikraštyje „Didmiestis“. Iš Mažeikių rajono savivaldybės šventei organizuoti pagal projektą buvo gauta tūkstantis litų. Didžiuliu darbu prisidėjo miesto NVO organizacijos. Šventę organizuoti padėjo ir Mažeikių seniūnija.

-2015 metais gegužės mėn. organizacija kartu su aktyviais mažeikiškiais organizavo tradicinį renginį „Gatvės muzikos diena 2015“. Nuo Savivaldybės iki Vasario 16-osios gatvės uždarytoje atkarpoje buvo įsikūrę ne tik muzikantai ir jaunimo organizacijos, bet ir vyresnio amžiaus šokėjai ir artistai. Savo veiklą pristatė miesto NVO. Šventėje dalyvavo daugiau nei 200 atlikėjų. Atlikėjus pamatė didelis skaičius žiūrovų. Mažeikiškiams buvo suteikta proga apžiūrėti praeities Mažeikių fotografijų parodą, būgnus mokantys mušti  ir norintys mažeikiškiai sugrojo bendrą kūrinį „Dance 2gether“. Į renginį buvo kviesti visi mažeikiečiai neišskiriant jokio socialinio sluoksnio. Renginyje daugiausia pasirodė miesto jaunimas, bet šventės dalyviai buvo visi mažeikiečiai ir miesto senjorai ir neįgalieji ir t.t.

-2015 metų rudenį Mažeikių rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių visuomeninių organizacijų asociacija „APSKRITAS STALAS“ kartu su Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centru vykdė projektą  „Jungtinės jaunimo pajėgos Mažeikių miestui“. Projekto dalyviams buvo suorganizuoti penki seminarai apie Mažeikių krašto istoriją, lankytinus objektus, mažeikiškių tradicijas ir papročius. Taip pat suorganizuotos 3 ekskursijos:  po Mažeikių senamiestį, po Mažeikių rajoną, į Telšius. Tikime, kad paruošėme grupę moksleivių ir aktyvių mažeikiečių, kurie yra  išsamiai susipažinę su miesto istorija, tradicijomis, renginiais, kurie atvykus jaunuoliams iš kitų Lietuvos miestų bei užsienio, sugebės tinkamai pristatyti miestą,  miesto renginių metu, talkins priimdami svečius. Projekto veiklai pasiteisinus yra numatyta 2016 metų pavasarį organizuoti papildomus seminarus tikslinei grupei.

Informacija teikiama: el.p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Informaciją pateikė Mažeikių rajono jaunimo ir su jaunimu
dirbančių visuomeninių organizacijų
asociacijos „Apskritas Stalas“ pirmininkas                                       Eduardas Vaičiulis