Mažeikių rajono Kultūros skyriaus vyr. specialistė darbui su jaunimu ir nevyriausybinėmis organizacijomis Loreta Rubežienė
Tel: 8-443-98241 el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai


Mažeikių NVO asociacija: pirmininkas Eduardas Vaičiulis. Tel: +370 682 63674
el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai
Mažeikių  rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių visuomeninių organizacijų asociacija „Apskritas Stalas“ pirmininkas Eduardas Vaičiulis.
Tel: +370 682 63674 el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte taiNevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras: "Trečiojo sektoriaus" tikslai  - rinkti, analizuoti, vertinti, publikuoti ir skleisti aktualią bei svarbią informaciją visuomenei apie nevyriausybinių organizacijų sektorių Lietuvoje. Portalas skirtas informuoti suinteresuotus asmenis apie NVO teisinę sistemą, mokestines aktualijas, renginius ir konkursus, filantropijos ir savanorystės tradicijas bei naujienas iš užsienio šalių. www.3sektorius.lt,  www.nisc.ltAtviros Lietuvos fondas: Atviros Lietuvos fondas (ALF) yra vienas iš daugiau nei  penkiasdešimties fondų ir organizacijų, kuriuos Rytų ir Vidurio Europos, Azijos, Afrikos šalyse, Haityje įkūrė JAV finansininkas ir garsus XX a. pabaigos filantropas George Sorosas, http://www.soros.org/about. Visus šiuos fondus sieja atviros visuomenės idėja. Fondai bendradarbiauja, dalijasi patirtimi, vykdo bendras programas, tačiau išlieka savarankiški. Aukščiausias jų valdymo organas yra nacionalinės valdybos. ALF pradėjo savo veiklą 1990 m. spalio mėn. kaip nepriklausoma nevyriausybinė nepelno organizacija, kurios pagrindinis tikslas buvo remti atviros, demokratinės, pilietinės visuomenės kūrimąsi pereinamuoju laikotarpiu. Šis tikslas išlieka ir šiandien, nors fondo programų spektras, jų prioritetai keičiasi. ALF kasmet aptaria ir apibrėžia savo strategiją, atsižvelgdamas į visuomenės politinių ir socialinių permainų raidą. ALF misija – puoselėti atvirą visuomenę, siekti įtvirtinti jos idealus ir vertybes valstybės institucijų lygiu, neleisti įsigalėti valdžios ar tiesos monopoliui.  www.osf.lt


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas: Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas įkurtas 1996 m. rugsėjo mėn. 2 d. remiantis Lietuvos Respublikos Visuomenės informavimo įstatymu. Finansavimas per Fondą atskiria politikų ir valstybės pareigūnų sprendimus nuo tiesioginio lėšų visuomenės informacijos rengėjams skirstymo. Per Fondą valstybė remia kultūros ir šviečiamuosius projektus. Parama suteikiama kalendoriniams metams konkurso būdu. Fondas konkurso tvarka remia viešosios informacijos rengėjų kultūrinius ir šviečiamuosius projektus pagal 6 programas:  kultūros, meno leidinių; šviečiamojo pobūdžio leidinių; regioninės žiniasklaidos (regionų, vietinių laikraščių, žurnalų ar kitų specialių leidinių, radijo ir televizijos); radijo ir televizijos; internetinės žiniasklaidos (informacinės visuomenės informavimo priemonių); vaikų ir jaunimo kultūrinio švietimo. www.srtfondas.ltNVO teisės institutas: VšĮ „NVO teisės institutas" - ekspertinio bei konsultacinio pobūdžio nepriklausoma, nepolitinė, nevyriausybinė organizacija, kuri veikia ne pelno teisės srityje. Institutas siekia prisidėti prie nevyriausybinio sektoriaus stiprinimo suteikdamas teisinių žinių pačioms organizacijoms bei skatindamas visuomeninei veiklai palankios teisinės aplinkos kūrimą. Pagrindinės NVO teisės instituto veiklos sritys - moksliniai analitiniai teisinės aplinkos tyrimai, teisinės konsultacijos bei pagalba nevyriausybinėms organizacijoms, ir su pirmomis dvejomis sritimis glaudžiai susiję projektai, kurių metu organizuojami įvairūs mokymai, leidžiami informaciniai leidiniai ir pan. www.nvoteise.lt


Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos: Jaunimo reikalų departamentas prie Sociainės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - JRD)  buvo įkurtas 2006 m. rugpjūčio 15 d. pertvarkius Valstybinę jaunimo reikalų tarybą (VJRT) , veikusią nuo 1996 m. JRD misija - įgyvendinti valstybės jaunimo politikos tikslus ir priemones, stiprinančias jaunimo motyvaciją ir galimybes įgyti išsilavinimą, gauti darbą ir įsitraukti į aktyvų visuomeninį gyvenimą, dalyvauti sprendžiant jaunimo problemas bei plėtoti neformalų ugdymą ir jaunimo socializacijos procesus. JRD strateginiai tikslai: įgyvendinti jaunimo politiką Lietuvoje, vykdant bei plėtojant priemones jaunimo situacijai gerinti;
stirpinti jaunimo nevyriausybinį sektorių, skatinti jaunus žmones dalyvauti jaunimo veikloje;
užtikrinti nacionalinės jaunimo politikos atstovavimą tarptautiniu lygiu. JRD uždaviniai: rengti ir įgyvendinti valstybės jaunimo politikos programas ir priemones; analizuoti jaunimo, jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų būklę Lietuvoje;  koordinuoti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų veiklą jaunimo politikos srityje. www.jrd.lt

 

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba: Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) – didžiausia nevyriausybinė jaunimo organizacija Lietuvoje, vienijanti nacionalines jaunimo organizacijas ir regionines jaunimo organizacijų sąjungas. Mūsų gretose šiuo metu yra 60 didžiausių nacionalinių ir regioninių jaunimo organizacijų, o tai yra daugiau nei 200 000 jaunų žmonių. Mes esame jaunimo interesus atstovaujanti ir jaunimo politiką formuojanti organizacija, Vyriausybės partnerė, formuojant Jaunimo reikalų tarybos (JRT) sudėtį. LiJOT yra aktyvi didžiausios Europoje nevyriausybinės jaunimo organizacijos – Europos Jaunimo Forumo tikroji narė. Taip pat – Baltijos jaunimo forumo tikroji narė – steigėja ir Europos Sąjungos programą „Veiklus jaunimas” koordinuojančios struktūros – Jaunimo tarptautinės bendradarbiavimo agentūros (JTBA) steigėja. www.lijot.lt  Nemokama informacija ir patarimai jaunimui: Eurodesk yra Europos jaunimo informacijos tinklas, veikiantis 30 Europos šalių ir teikiantis išskirtinę europinę informaciją, skirtą jaunimui ir dirbantiems su jaunimu. Eurodesk pagrindas yra informacija apie finansavimo programas, iš kurių yra finansuojamos jaunimo iniciatyvos, bei mobilumas (studijos, stažuotės, darbas ir savanorystė) Europoje. Taip pat yra įtraukiama informacija kitomis jaunimui aktualiomis temoms. Net jei neturėsime atsakymo į Tavo klausimą, būtinai nukreipsime tinkama linkme ir patarsime, kur galėtum ieškoti reikiamos informacijos.
Eurodesk paslaugos yra teikiamos nemokamai jaunimui, žmonėms, dirbantiems su jaunimu (mokytojai, jaunimo lyderiai ir pan.), bei nevyriausybinėms organizacijoms, susijusioms su jaunimo veikla visose Eurodesk šalyse partnerėse. www.eurodesk.lt                   Tarptautiniai moksleivių mainai: YFU Lietuva (Youth For Understanding) – tarptautinė organizacija, vykdanti jaunimo mainų programas visame pasaulyje. YFU suteikia galimybę moksleiviams išvykti metams, semestrui ar vasarai mokytis į kitą šalį, o šeimoms – priimti atvykusį moksleivį. Moksleiviai apgyvendinami priimančiosiose šeimose; eina į vietines tos šalies mokyklas ir mokosi priimančiosios šalies kalbos. Tai leidžia jiems pažinti skirtingą kultūras, tapti tolerantiškesniais bei savarankiškesniais. Šeimos, atvėrusios duris, priima naują šeimos narį iš kitos šalies, kur yra kiti papročiai ir kitas požiūris į įvairius dalykus. Jos artimiau susipažįsta su kita kultūra, įgyja naują požiūrį į kasdienį gyvenimą.
Misija: Kaip ir daugiau nei prieš pusę amžiaus, YFU toliau stengiasi įgyvendinti savo tikslus: stiprinti supratimą, toleranciją bei taiką tarp įvairių rasių, tikėjimų ir tautybių žmonių. Mainų programos dalyviai - moksleiviai, juos priimančios šeimos, mokyklos, turi ypatingas galimybes iš arti susipažinti su jiems naujomis kultūromis, pabandyti jas suprasti ir įgyti naujos, vertingos patirties. Taip mezgami nauji ryšiai ne tik tarp šeimų, bet ir valstybių, kultūrų. Be to, gyvenimas kitoje kultūroje padeda moksleiviams suprasti ją daug geriau, nei įmanoma skaitant knygas istorijos pamokose. www.yfu.lt